Condor Kemi har mangeårig erfaring med Passiv brandsikring

Vi leverer kvalitetsmaterialer til forstærkning af konstruktioner

Vi har de rigtige materialer til stærke belægninger

Hvad Condor leverer

Condor Kemi er som handels- og produktionsfirma leverandør af kvalitetsprodukter til mange forskellige formål.

De oprindelige produkter var forskellige brandbeskyttende brandmalingerssystemer. Dette medførte senere udvikling af produkter til brandtætning omkring installationer.

Condor Kemi har i mange år leveret produkter til brug i forbindelse med betonkonstruktioner – produkter til tætning af revner, produkter til injicering i betonkonstruktioner, reparationsmaterialer til betonoverflader, således at en efterfølgende brandmaling eller overfladebehandling af konstruktionen kan udføres forsvarligt. Endelig leverer CondorKemi kulfiberrelaterede produkter til forstærkning af mangeartede konstruktioner.

Condor Kemi forhandler desuden produkter til forsegling af overflader samt til anvendelse som fugtspærre. I samme produktsortiment er også produkter til slidstærke overfladebelægninger, f.eks. til parkeringsarealer samt industrigulve.

Kontakt os i dag

Råd og vejledning

I forbindelse med salg og leverancer bidrager Condor Kemi med vejledende mængdeberegninger, anvendelsesmæssige erfaringer samt ikke mindst alle nødvendige dokumenter – produktdatablade, anvendelsestekniske anvisninger, prøvningsdokumentation samt sikkerhedsdatablade.

Desuden deltager Condor Kemi gerne i gennemgang og eftersyn at konkrete opgaver for at kunne vejlede og optimere produktvalg til opgaven.

Endelig har Condor Kemi lagerfaciliteter til de forhandlede produkter, således at der altid kan påregnes at der er produkter i landet til ad hoc opgaver samt et stødlager i forbindelse med store opgaver.