Brandbeskyttende maling til kabler og kabelbakker 

Brandbeskyttende maling til kabler anvendes hvor der er et ønske om at en kabelstrækning skal sikres en længere anvendelsestid under brand. Brandmalingen sikrer, at isoleringsmaterialet i et kabel holdes samlet omkring lederne – også efter forkulning, således at lederne ikke kortslutter. Dermed vil kablet kunne benyttes ud over isoleringsmaterialets forkulningstemperatur og indtil ledernes begyndende smeltning.

I forbindelse med kabelbakker med kabler, som føres gennem en brandtætning i en adskillende bygningsdel, benyttes brandmaling til at forsinke temperaturstigningen på den kolde side af den adskillende bygningsdel. Dermed sikres risikoen for antændelse af letantændelige materialer som måtte befinde sig i nærheden af kabelbakke og kabler. Condor Kemi kan hjælpe dig med dit projekt.