Brandbeskyttende malingssystemer til beton

Betonkonstruktioners modstandsevne mod brand kan forbedres ved at brandmale konstruktionerne.

Dette er tit ønsket ved renovering af ældre bygninger – det kan skyldes nye lastkrav, og der skal måske samtidig leves op til forøgede krav på grund af en ny anvendelse af bygningen.

Beskyttelse af betonkonstruktioner ved at brandmale disse medfører desuden, at det bygningsmæssige udseende ikke ændres, idet brandmalingen ikke ændre på konstruktionernes størrelse – det er dermed muligt at bevare et måske unikt udtryk. Ofte har fredningsmyndigheder og arkitekter et ønske om at bevare en fredet eller bevaringsværdige bygnings udtryk, hvilket umuliggør anvendelse af andre former for brandbeskyttelsessystemer.

Med anvendelse af brandmaling kan opnås både brandbeskyttelse og uændret udseende af betonkonstruktionerne.

Condor Kemi hjælper gerne med dimensionering af den nødvendige beskyttelse til dit projekt.