Renovering af betonoverflader

Der findes forskellige materialer som kan bringes i anvendelse ved renovering af betonkonstruktioners overflader –
Reparationsmørtler, flydemørtler og spartel-svummemørtler.
Fælles for dem alle er, at de er baseret cement som bindemiddel.

Skader på betonoverflader – for eksempel som her – efter nedtagning af tidligere stroppesystem til nedhængte lofter, kræver at betonloftet sættes i stand på rette måde. Her skal bruges reparationsmørtel som kan optage kræfter, og af hensyn til armeringen, idet reparationsmørtel virker korrosionsbeskyttende.

Skal betonloftet eventuelt efterfølgende brandmales er der særlige krav til de produkter der må anvendes – ellers kan den efterfølgende brandmaling ikke godkendes.

Små revner uden betydning for optagning af kræfter repareres med spartel eller svummemørtel.

Disse former for reparationsmørtler kan der opnås fine glatte overflader, som det er muligt at give en efterfælgende malerbehandling.

 Større skader på beton, hvor armeringen er blevet fritlagt, kræver speciel reparation.

Ujævne betongulve kan gøres klar til en gulvbelægning eller malerbehandling med en flydemørtel.

Flydemørtler er ofte selvnivellerende således at man opnår et helt jævnt og vandret gulv.

Flydemørtel kan for eksempel anvendes hvor der er foretaget en forstærkning med kulfiberlameller for at stoppe revnedannelse. Her vil flydemørtelen udfylde eventuelle manglende opfyldning efter de slidser der er skåret i gulvet for at gøre plads til lim og kulfiberlameller.

Flydemørtel kan også anvendes, hvis et gammelt betongulv er blevet sandblæst – for eksempel i forbindelse med miljøsanering – inden en ny malerbehandling udføres. Med flydemørtelen rettes gulvet op og for en flot glat finish

Inden malingsbehandling.